Sdružení pro Místní Správu

O NÁS

Milí přátelé, 
vítejte na stránkách Sdružení pro Místní Správu.   

Sdružení pro Místní Správu (SMS) je stranou vytvářející příležitosti pro aktivní účast občanů na politickém životě. Programovými cíli SMS je podpora občanských aktivit zaměřených na dodržování právních norem ve veřejné správě, tvorbu životního prostoru, ochranu prostředí, přírody a krajiny, hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, pomoc sociálně a zdravotně potřebným a na úctu k duchovním a kulturním hodnotám.    

Jsme otevřeni ke spolupráci se všemi, kterým tyto cíle konvenují bez ohledu na jejich primárně pravicovou nebo levicovou orientaci. Ve strukturách veřejné správy a do jejich vstupu a zapojení podporujeme jak naše partnery, kteří jsou členy jiných politických stran, tak i ty, kteří z jakýchkoli důvodů chtějí být na etablovaných politických stranách nezávislí.  

SMS bylo registrováno jako politická strana v roce 2018. Vzniklo ale již o dvacet let dříve jako volné sdružení nezávislých kandidátů. V posledních čtyřech letech své formální existence se SMS ve smyslu svých programových cílů zapojovalo do příprav voleb na všech stupních veřejné správy.

V nadcházejících komunálních volbách se SMS zaměřuje na činnost v městské části Praha-Dolní Počernice, kde v koalici s Korunou Českou pokračuje v projektu nazvaném DOLNÍ navazujícím na volební uskupení Dolní 2018 a Dolní 2014.     

Pavel Vermach 
za SMS