Sdružení pro Místní Správu

METROPOLITNÍ PLÁN

Vinice a dálnice – dvě kritické oblasti 
Metropolitního plánu pro Dolní Počernice

SMS se ve veřejném projednání Metropolitního plánu zaměřilo na dvě oblasti významně ovlivňující kvalitu života v městské část Praha-Dolní Počernice. V přiloženém výřezu mapového listu jsou tyto oblasti vyznačeny číslicí 1 a 2.

Oblast 1 zahrnuje část katastru Dubeč severně od Štěrboholské spojky a část katastru Běchovice západně od dálnice D0. Metropolitní plán severní část katastru Dubeč řeší v rozporu s platným územním plánem jako zastavitelné, přičemž odstraňuje podstatnou část ochranného pásu zeleně garantovaného vedením hl. m. Prahy Dolním Počernicím jako ochrana obytné zástavby proti negativním vlivům dopravy na Štěrboholské spojce a dálnici D0. Západní část katastru Běchovice řeší Metropolitní plán též jako zastavitelnou, čímž se znemožňuje na dolnopočernické straně dálnice D0 vybudován protihlukového valu, který by chránil dolnopočernickou obytnou zástavbu obdobně, jako  má chránit připravovaný protihlukový val na straně východní obytnou zástavbu běchovickou.

Oblast 2 se nachází mezi obytnou zástavbou tzv. Vinice a Xaverovským hájem. Podle Metropolitního plánu by toto území mělo být zastavitelné s produkčním využitím.  

Situace je podrobně popsána v přiloženém článku včetně ilustrativních příloh.

SMS ve veřejném projednání Metropolitního plánu nabídlo občanům, kteří podají magistrátu k uvedeným oblastem věcně shodné připomínky, podání námitek v zastoupení veřejnosti na základě zmocnění podle stavebního zákona. Nabídku využili občané v počtu naplňující zákonem stanovenou kvótu, SMS získalo statut zástupce veřejnosti a obě zamýšlené námitky byly podány. Dokumentace námitek včetně dokladu o podání na Magistrát hl. m. Prahy jsou uvedeny v příloze.


Oblast u dálnice
Námitka k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy podávaná zástupcem veřejnosti na základě zmocnění občanů uplatňujících věcně shodné připomínky

celý dokument

Oblast Vinice
Námitka k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy podávaná zástupcem veřejnosti na základě zmocnění občanů uplatňujících věcně shodné připomínky

celý dokument

Vinice a dálnice – dvě kritické oblasti Metropolitního plánu pro Dolní Počernice

celý dokument

Praha rozumem i srdcem